Privacy Statement Koot & Kinkel

Ongemerkt deelt u allerlei persoonsgegevens met ons.
Met deze gegevens gaan we uiteraard zorgvuldig om.
In dit statement vindt u informatie over hoe we omgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens.
Heeft u vragen over dit Privacy Statement ? Neemt u dan contact met ons op.

Wat is verwerken van persoonsgegevens ?

Persoonsgegevens
Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Denk bijvoorbeeld aan uw naam en adres.
Ook gegevens van een eenmanszaak, VOF of maatschap zijn persoonsgegevens. Dit geld niet voor de gegevens van een rechtspersoon zoals een BV of NV. Gegevens van de contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat wel.

Verwerken
Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens.

Van wie verwerken we persoonsgegevens ?

We verwerken persoonsgegevens als we een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad met u. Of als we direct of indirect contact met u hebben gehad. Zoals :

– Klanten en hun vertegenwoordigers
– Iedereen die interesse toont in Koot & Kinkel of onze producten en diensten
– Iedereen die op een andere manier aan een bedrijf of organisatie verbonden is waar we een zakelijke relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad (bijvoorbeeld medewerkers, bestuurders of belanghebbenden van de organisaties).
– Toekomstige klanten

Wat verwacht Koot & Kinkel van bedrijven en organisaties ?

Geeft uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers, bestuurders of belanghebbenden aan ons door ? Dan verwachten we van u dat u hen hierover informeert. Zelf verzamelen we ook gegevens van medewerkers of bestuurders, dus zonder dat uw bedrijf of organisatie deze aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld doordat we deze uit het Handelsregister opvragen. Deze leggen we ook vast. We verwachten dat u uw medewerkers en bestuurders ook hierover informeert. U kunt dit Privacy Statement aan hen geven. Zodat zij kunnen zien hoe we met hun persoonsgegevens omgaan.

Welke Persoonsgegevens verwerken we ?

Gegevens over wie u bent (Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)
Deze gegevens gebruiken wij voor identificatie, om een overeenkomst op te stellen of om contact met u op te nemen.

E-mails en chatberichten (Alle communicatie via deze wegen met u)
Deze gegevens gebruiken wij voor fraudebestrijding vanwege wettelijke verplichtingen of voor het leveren van bewijs. Maar ook voor de verbetering van onze dienstverlening.

Gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website (Cookies, IP-adres en gegevens over het apparaat waarmee u onze website gebruikt).
Deze gegevens gebruiken wij om fraude tegen te gaan, voor het verbeteren van onze website en voor het aanbieden van gerichte advertenties of banners.

Gegevens die we van andere partijen ontvangen (Gegevens die we ontvangen van bedrijven aan wie u toestemming hebt gegeven om gegevens te delen).
Deze gegevens gebruiken wij omdat u toestemming heeft gegeven om door ons benadert te worden.

Gegevens die we met andere partijen delen (Gegevens die we verstrekken aan andere partijen die we inschakelen om te helpen bij onze diensverlening en gegevens waarvan u ons heeft gevraagd die te delen met een andere partij)
Deze gegevens gebruiken wij om bijvoorbeeld de hosting van uw website te kunnen registreren op uw naam. Uw kunt ons vragen om bepaalde gegevens te delen met een derde.

Hoe komen we aan uw persoonsgegevens ?

We ontvangen uw gegevens omdat u deze zelf aan ons geeft. Bijvoorbeeld wanneer u een contract met ons sluit, uw gegevens achterlaat op onze website of gebruikt maakt van onze dienstverlening.

We kunnen ook gebruik maken van openbare bronnen zoals openbare registers, kranten en het internet.

Soms ontvangen we gegevens omdat u toestemmin aan een andere partij heeft gegeven om gegevens met ons te delen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens ?

We bewaren uw gegevens niet langer dan we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld of de doelen waarvoor we deze hergebruiken. 7 jaar na het einde van de overeenkomst of relatie met Koot & Kinkel zullen de gegevens worden verwijdert uit ons bestand.

Wie heeft toegang tot uw gegevens ?

Binnen Koot & Kinkel hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Gebruiken we persoonsgegevens ook voor andere doelen ?

Nee, wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden.

Geven we uw persoonsgegevens aan anderen door ?

Uw gegevens worden ook doorgegeven aan andere partijen buiten Koot & Kinkel als we daar wettelijk toe verplicht zijn, omdat we een overeenkomst met u moeten uitvoeren of omdat we een andere dienstverlener inzetten.
Deze partijen moeten eerst door ons voldoende betrouwbaar worden geacht. We kunnen alleen andere partijen inschakelen als dit past bij het doel waarvoor we uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Daarnaast kan deze andere partij alleen onze opdracht krijgen als hij bepaalde afspraken met ons maakt en aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Welke rechten heeft u bij ons ?

Recht op informatie
Met dit Privacy Statement informeren we u over wat we doen met uw gegevens. Soms moeten we meer informatie geven. Dan informeren we u apart door middel van een brief, een e-mail of op een andere door ons gekozen wijze.

Recht op inzage en rectificatie
U kunt ons vragen of en welke gegevens we van u verwerken. Is dat het geval, dan kunnen we u inzage geven in de gegevens die we van u hebben verwerkt. Vind u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt ? Dan kunt u ons vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen(rectificatie).

Recht op gegevenswissing
U kunt ons soms vragen om de gegevens die we van u hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens. Ook moet uw belang gaan boven het belang van Koot & Kinkel om de gegevens te verwerken.

Recht op beperking
U kunt ons vragen de persoonsgegevens die we van u verwerken te beperken. Dat betekent dat we minder gegevens van u verwerken.

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht ons te vragen om gegevens die u in het kader van een contract met ons of met uw toestemming aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde en machineleesbare vorm te verkrijgen of over te dragen naar een andere partij. Vraagt u om gegevens rechtstreeks over te dragen naar een andere partij ? Dan kan dat alleen als dat technisch mogelijk is. Soms is het al mogelijk om gegevens die u ons zelf heeft verstrekt zelf te verkrijgen. Bijvoorbeeld door in te loggen met uw account via onze website.

Waar kunt u terecht met een vraag of klacht ?

Heeft u vragen en/of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, dan kunt uw contact met ons opnemen via de telefoon met Peter Koot 06-28247696 of door het sturen van een e-mail naar info@kootenkinkel.nl

Kunnen we dit Privacy Statement wijzigen ?

Ja, ons Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn en deze gegevensverwerkingen voor u van belang zijn. We houden u daar uiteraard van op de hoogte. De meest actuele versie van ons Privacy Statement kunt u steeds terugvinden op www.kootenkinkel.nl/Privacy-Statement